صنعت نفت

محکومیت ۲۰۰ میلیاردی شرکت ملی حفاری!!!

محکومیت 200 میلیاردی شرکت ملی حفاری!!!

رای صادره در خصوص قرارداد شرکت ملی حفاری با شرکت توسعه حفاری مارین به مبلغ  ۲۶ میلیارد تومان می باشد که حداقل  ۱۵ میلیارد تومان آن توسط شرکت ملی حفاری پرداخت گردیده است.

با توجه به وجود نام برادران یکی مدیران شرکت ملی حفاری در شرکت مارین و سابقه ی شکایت و دریافت خسارت 160 میلیاردی این شخص به عنوان مدیر عامل شرکت دیگری از شرکت ملی نفت در همین شعبه ی قضایی، لزوم پیگیری ویژه ی دستگاه قضا و تحقیق و تفحص در خصوص این پرونده را در پی دارد .

لازم به ذکر است در صورت عدم ورود ویژه  قوه قضاییه به این موضوع و روشنگری در خصوص این پرونده مبلغ حکم بدوی را شرکت ملی حفاری متحمل میشود که ادامه فعالیت این شرکت ملی را دچار اختلال خواهد کرد .

 

۰ دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید