نفت پلاس

پایگاه اطلاع رسانی کارکنان صنعت نفت در ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ همزمان با روز خبرنگار توسط کارشناسان و کارکنان و نخبگان  صنعت نفت در راستای اطلاع رسانی و مطالبه ی حقوق اساسی به صورت تخصصی شکل گرفت تا با عزم جدی مطالبات رهبری از حوزه ی نفت و گاز را پیگیری بنماید.